Materiais didácticos

Nesta sección publicamos información xeral sobre a PAC, así como análises máis polo miúdo sobre aspectos concretos desta política, para axudar aos profesores e alumnos a prepararse para as sesións de xogo.

Información xeral

A Política Agrícola Común (PAC) é unha das maiores fontes de financiación pública da Unión Europea e contribúe a manter o nivel de renda e a calidade de vida das comunidades rurais.

Tamén contribúe a mellorar a sostibilidade ambiental das explotacións agrarias e do medio ambiente en xeral, polo que é fundamental para o éxito do Pacto Verde Europeo. Con todo, segue habendo un gran descoñecemento entre a poboación en xeral sobre a contribución desta política, o que contribúe á proliferación de ideas erróneas e “fake news”.

Estamos actualmente nun momento crucial, xa que as institucións europeas veñen de chegar a un acordo para renovar a PAC coa intención de facela máis xusta a nivel social, máis ecolóxica e máis flexible.

A nova PAC está orientada:

tractor

Ao fomento dun sector agrícola intelixente, resistente e diversificado que garanta a seguridade alimentaria.

respetuoso-del-medio-ambiente

Á intensificación do coidado do medio ambiente e a acción polo clima, contribuíndo a acadar os obxectivos climáticos e ambientais da UE.

fabrica-ecologica

Ao fortalecemento do tecido socio-económico das zonas rurais.

A futura PAC será un instrumento importante para xestionar a transición cara a sistemas sostibles de produción de alimentos e para intensificar os esforzos dos agricultores europeos para contribuír aos obxectivos climáticos da UE e protexer o medio ambiente, así como para acadar as metas establecidas na Estratexia da Granxa á Mesa e na Estratexia sobre a Biodiversidade.

Que implica a nova PAC para Galicia?

Que implica a nova PAC para Portugal?

Materiais didácticos

logo mini

FunCAP

Máis información: