Un xeito divertido de impulsar a PAC entre as novas xeracións

logo funcap largo transparente

O FunCAP é un proxecto coordinado pola Fundación Juana de Vega e financiado polo Programa de medidas de información no ámbito da política agrícola común (IMCAP) da Unión Europea (UE).

Ten como principal obxectivo aumentar a confianza na UE e demostrar que a Política Agrícola Común (PAC) é unha das políticas máis importantes na construción da UE para todos os cidadáns.

Para iso estamos a desenvolver un xogo de mesa que logo probaremos en 14 escolas de Galicia e do Norte de Portugal para trasladar dun modo divertido os principais beneficios da PAC, o Pacto Verde Europeo e a Estratexia da Granxa á Mesa.

xogo de mesa

XOGO DE MESA

Un xogo de mesa para trasladar dun modo divertido os principais beneficios da PAC, o Pacto Verde Europeo e a Estratexia da Granxa á Mesa.

14 escolas

14 ESCOLAS

Un xogo de mesa que probaremos en 14 escolas de Galicia e do Norte de Portugal

divertido

DIVERTIDO

Un xeito divertido de impulsar a PAC entre as novas xeracións da Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal

estudantes

400 ESTUDANTES

Un xogo de mesa que probaremos con 400 estudantes de Galicia e do Norte de Portugal

logo mini

FunCAP

PROXECTO

A Política Agrícola Común (PAC) é unha das maiores fontes de financiación pública da Unión Europea e contribúe a manter o nivel de renda e a calidade de vida das comunidades rurais. Tamén contribúe a mellorar a sostibilidade ambiental das explotacións agrarias e do medio ambiente en xeral, polo que é fundamental para o éxito do Pacto Verde Europeo.

Con todo, segue habendo un gran descoñecemento entre a poboación en xeral sobre a contribución desta política, o que contribúe á proliferación de ideas erróneas e “fake news”. A necesidade de información faise especialmente importante en áreas como a Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, que se configura actualmente como un espazo de forte interrelación social, económica e cultural, chea de oportunidades e cun gran potencial de desenvolvemento futuro, así comounha alta proporción de poboación rural.

Neste contexto, o obxectivo do proxecto FunCAP é aumentar a confianza na UE, demostrandoque a PAC é una das políticas máis importantes para todos os cidadáns na construción da UE.

Os nosos obxectivos

Que imos facer?

Imos desenvolver un xogo de mesa sobre a PAC que usaremos como ferramenta pedagóxica en 14 escolas de Galicia e do Norte de Portugal.

Que resultados esperamos?

Máis fácil acceso á información sobre a PAC na Eurorrexión

Prevense 12 artigos por país publicados na prensa sobre os obxectivos da PAC e o Pacto Verde Europeo e unas 15.000 visitas á páxina web do proxecto

Unha poboación mellor informada

Prevense 5 micro-vídeos desmentindo ideas erróneas e desinformación sobre os obxectivos desta política

Especial énfase en aumentar o coñecemento dos máis novos

Traballaremos con 400 estudantes de 14 escolas

Implicación de actores de distintos sectores da poboación

Organizaremos 2 seminarios online con expertos e prevemos a participación de 100 persoas no seminario final

logo mini

FunCAP

PARTICIPANTES

O proxecto FunCAP está coordinador pola Fundación Juana de Vega, unha organización que traballa día a día con diferentes empresas e institucións co fin de promover o coñecemento, conservación e desenvolvemento do medio rural de Galicia.

logo funcap largo transparente
logo unión europea
dados xogo de mesa

Un xogo de mesa que probaremos en
14 escolas de Galicia e do Norte de Portugal

Para trasladar dun modo divertido os principais beneficios do
Pacto Verde Europeo e a Estratexia da Granxa á Mesa.

logo mini

MicroVideos

DESMONTANDO "FAKE NEWS"

Reproducir vídeo

TÍTULO DEL VÍDEO QUE PUEDE SER MÁS O MENOS EXTENSO.

Reproducir vídeo

TÍTULO DEL VÍDEO QUE PUEDE SER MÁS O MENOS EXTENSO.

Reproducir vídeo

TÍTULO DEL VÍDEO QUE PUEDE SER MÁS O MENOS EXTENSO.

logo mini

Noticias e novidades

ACTUALIDADE FUNCAP

A versión dixital do xogo estará dispoñible a partir de Xullo de 2022