Proxecto

UNHA INTRODUCIÓN

A Política Agrícola Común (PAC) é unha das maiores fontes de financiación pública da Unión Europea e contribúe a manter o nivel de renda e a calidade de vida das comunidades rurais. Tamén contribúe a mellorar a sostibilidade ambiental das explotacións agrarias e do medio ambiente en xeral, polo que é fundamental para o éxito do Pacto Verde Europeo. Con todo, segue habendo un gran descoñecemento entre a poboación en xeral sobre a contribución desta política, o que contribúe á proliferación de ideas erróneas e “fake news”.

A necesidade de información faise especialmente importante en áreas como a Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, que se configura actualmente como un espazo de forte interrelación social, económica e cultural, chea de oportunidades e cun gran potencial de desenvolvemento futuro, así comounha alta proporción de poboación rural.

Neste contexto, o obxectivo do proxecto FunCAP é aumentar a confianza na UE, demostrandoque a PAC é una das políticas máis importantes para todos os cidadáns na construción da UE.

logo mini

FunCAP

Os nosos obxectivos:

Que fixemos?

Desenvolvemos un xogo de mesa sobre a PAC (“Os Soutos do Norte”) que logo usamos como ferramenta pedagóxica en 15 escolas de Galicia e de Portugal.

logo mini

FunCAP

Que resultados acadamos?

logo mini

FunCAP

Que opinan os participantes?

logo mini

FunCAP

Máis información