Participantes

PARTICIPANTES

O proxecto FunCAP está coordinador pola Fundación Juana de Vega, unha organización que traballa día a día con diferentes empresas e institucións co fin de promover o coñecemento, conservación e desenvolvemento do medio rural de Galicia.

Para este proxecto creouse un Comité Asesor, composto por expertos do ámbito agrario e académico da Eurorrexion, que participarán na revisión dos aspectos técnicos e estratéxicos, asesorando á Fundación Juana de Vega para acadar os obxectivos previstos e orientándoa nos enfoques que aseguren a mellor maneira de chegar ó público obxectivo.

logo mini

FunCAP

Membros do Comité Asesor

logo mini

FunCAP

MÁIS DE 500 ALUMNOS E ALUMNAS
DAS 15 ESCOLAS DE GALICIA E DO NORTE DE PORTUGAL

Pero sen dúbida os actores máis importantes deste proxecto serán os máis de 500 alumnos e alumnas das 15 escolas de Galicia e do Norte de Portugal – e os seus profesores – que participarán nas dinámicas de xogo e contribuirán á reflexión conxunta para o deseño de propostas construtivas para o novo período de programación da PAC.

Coñece algúns deses alumnos:

Listaxe completa de escolas participantes: