As propostas da mocidade galega para unha PAC que lles axude a incorporarse ao agro

Máis de 500 estudantes da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal participaron nos últimos meses en “FunCAP”, un proxecto que dunha forma lúdica lles achegou as claves da nova Política Agrícola Común. Recollemos as súas propostas para unha PAC de futuro que lles axude a incorporarse ao traballo así como as súas valoracións do proxecto

Máis de 500 estudantes de 15 centros de ensino de Galicia e do Norte de Portugal participaron activamente nos últimos meses no proxecto FunCAP, unha iniciativa liderada pola Fundación Juana de Vega e financiada pola Comisión Europea, que se marcou como obxectivo difundir entre a xuventude da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal a importancia e os beneficios que aporta a Política Agrícola Común. Cómpre lembrar que a PAC é a principal partida económica da Unión Europea, cun presuposto para o novo período 2023-2027 de 386.000 millóns de euros, o que supón o primeiro capítulo de gasto comunitario, co 33% do seu orzamento.

¿Como lograr que eses inxentes recursos contribúan de forma activa ao desenvolvemento das áreas rurais, a unha agricultura e ganderia respetuosa co medioambiente pero tamén sustentable económicamente e que ao mesmo tempo asegure o suministro de alimentos saudables e a prezos asequibles a toda a sociedade? A esta complexa pregunta intentaron responder os alumnos dos 7 centros escolares galegos que entre os meses de marzo e xuño deste 2022 se implicaron no proxecto FunCAP. Fixérono participando nas aulas en varias sesións de “Os Soutos do Norte”, un xogo desenvolvido para este proxecto e que dunha forma lúdica e colaborativa ensinoulles a aplicar no día a día dunha gandería ou dunha explotación agrícola os principios da PAC.

Ademais, o evento final do proxecto, celebrado o pasado 14 de xuño en Muíños (Ourense) baixo o lema “Tempo de soñar un futuro para a Eurorrexión”, serviu precisamente para que mozos e mozas das dúas beiras do Miño intercambiaran coñecementos e, sobre todo, ideas, para que a Política Agrícola Común contribúa ao desenvolvemento das áreas rurais.

Esta é unha escolma das súas propostas resultantes das dinámicas participativas, moitas delas na liña “Pacto Verde Europeo” ou da “Estratexia da Granxa á Mesa”:

Intercambio de ideas entre os participantes no proxecto FunCAP durante a xornada de clausura
Unha PAC máis xusta:

Os estudantes que participaron no proxecto FunCAP coinciden en demandar que a Política Agrícola Común contribúa de forma efectiva a equilibrar o poder de negociación dos produtores coa industria e coa distribución para lograr que agricultores e gandeiros perciban uns prezos máis xustos polos seus produtos.

Dentro destes obxectivos económicos, tamén reclaman que se fomente a compra directa dos consumidores aos produtores para reducir intermediarios e que se fomente unha maior profesionalización do sector para que a xestión das explotacións agrícolas e gandeiras sexa máis eficiente e rendible.

Unha PAC que fomente a biodiversidade e loite contra o cambio climático:

Outro punto en común dos participantes foi demandar unha PAC que fomente a biodiversidade e loite contra o cambio climático a través de medidas como:

  • Promover o consumo de produtos de proximidade, para reducir a pegada de carbono.
  • Fomentar unha agricultura que contribúe ao secuestro e fixación de carbono no solo.
  • Reducir o uso de abonos químicos.
  • Fomentar as prácticas agroecolóxicas.
  • Promover e fomentar as razas e variedades de cultivos autóctonos.
  • Reducir os monocultivos intensivos e fomentar a diversificación e a rotación de cultivos.
  • Maior protección dos insectos polinizadores, especialmente das abellas, polo seu papel clave para os ecosistemas.
  • Reducir o desperdicio alimentario, mediante o fomento da economía circular, do consumo de produtos de temporada e de novos hábitos por parte dos consumidores.
Unha PAC que fomente a incorporación da mocidade e a igualdade:

Os obxectivos sociais que debería ter a nova PAC non foron alleos aos máis de 500 estudantes que participaron no proxecto FunCAP. Así, coinciden en demandar que se promova a incorporación de mulleres e xuventude á actividade agraria.

De forma paralela, e para que a xuventude poida desenvolver os seus proxectos de vida no rural, demandan que se facilite o acceso a servizos públicos, así como beneficios fiscais e sociais nas zonas rurais para fixar poboación e empresas.

Unha PAC que fomente a innovación e a eficiencia:

Outro obxectivo transversal que se marcaron os mozos e mozas foi o da modernización do sector a través da innovación e a dixitalización.

En concreto, reclaman medidas como axudas para a incorporación de programas informáticos e equipos como drons ou robots que axuden a mellorar a produción agrogandeira, facéndoa máis eficiente. Outra liña de actuación sería mellorar a formación dos produtores en novas tecnoloxías, así como en estratexias de comunicación, para que o conxunto da sociedade coñeza a importancia do seu traballo.

Falan os protagonistas:

Irimia Fernández Álvarez, creadora de “Os Soutos do Norte”: “O máis bonito é ver que os participantes viven e sinten o xogo”

Irimia Fernández Álvarez é fundadora de Brazolinda, a empresa que deseñou “Os Soutos do Norte”, o xogo co que o proxecto FunCAP está a achegar a PAC á mocidade dunha forma lúdica.

“Cando nos propuxeron facer o xogo queriamos que non fose o típico xogo de preguntas e respostas, senón que as persoas que xogasen a “Os Soutos do Norte” viviran dalgún xeito o que é ter unha explotación agrícola e gandeira e enfrontarse aos problemas do día a día, de conseguir alimento para o gando, comercializar a produción, respetar o medioambiente etc. Isto obrigounos a documentarnos sobre a PAC e sobre o sector agrogandeiro en xeral para ver as distintas problemáticas e elaborar un xogo máis realista. Ademáis, foi crucial a fase previa de testaxe que fixemos do xogo con expertos e en varios centros de formación profesional, pois contrastámolo directamente con estudantes que viven a realidade do sector nas súas familias e resultou moi enriquecedor.

É un xogo vivo, con varios capítulos, e que iremos modificando e mellorando co tempo. O máis bonito desta experiencia foi o propio proceso no que os usuarios lle foron dando forma coa súa participación e ver que os estudantes vivían e sentían o xogo”.

Alumnos da EFA Fonteboa, en Coristanco, durante unha xornada do proxecto FunCAP
Sergio Lois, alumno da Efa Fonteboa: “Aprendín a mellorar a xestión dos recursos”

“Eu sabía algo da PAC porque os meus pais comentábano e funme enterando pero era un coñecemento superficial. Grazas ao proxecto FunCAP e ao xogo de Os Soutos do Norte aprendín moito, sobre todo como xestionar os recursos e tamén como pode ser a vida dun produtor”.

Teresa Santamarina Alonso, profesora no IES de Arzúa: “O xogo logrou que o alumnado se implicase”

“Coñecemos o proxecto porque dende FunCAP puxéronse en contacto con nós e pareceunos moi interesante. A PAC é unha gran descoñecida, a pesar da súa importancia, e neste sentido o xogo logrou que o alumnado se implicase. Resultou moi interesante a importancia da xestión económica á hora de xogar e levar ben unha explotación e aí puidemos ver a variedade de perfís dos estudantes, dos máis innovadores e arriscados aos máis conservadores”.

Laura Mato, profesora da EFA Fonteboa: “Nos recreos os alumnos seguían comentando o xogo”

“O proxecto FunCAP é unha maneira pedagóxica orixinal de ensinarlles aos estudantes como funcionan certos aspectos da PAC. A acollida foi moi positiva e de feito nos recreos oíase aos alumnos comentar entre eles a estratexia que seguiran no xogo para xestionar a súa explotación gandeira”.

Damián Ramos Brea, alumno do IES de Arzúa: “Decateime de como a PAC axuda moito a mellorar a produción de alimentos”

“Son de Santiago e a miña familia non ten gandería. Sabía o que era a PAC de oídas e grazas a este xogo e á información que atopamos na web do proxecto FunCAP decateime de que a PAC axuda a mellorar moito a produción de alimentos dunha forma sustentable”.

Patricia Hermida Galán, profesora do IES de Ortigueira: “Fixemos unha versión dixital do xogo nun proceso moi participativo”

“Dende a Fundación Juana de Vega puxéronse en contacto con nós para ver a posibilidade de facer unha dixitalización ou versión interactiva do xogo, algo que fixemos no centro coa app Genially. Elaboramos unha versión máis adaptada ao alumnado de ESO e foi un proceso moi participativo no centro, xa que os estudantes do ciclo de Economía explicáronlle o xogo aos de segundo e terceiro da ESO”.

@EUAgri #IMCAP

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email