A PAC polo miúdo

Como apoiará a Política Agrícola Común a instalación de novos agricultores

[Artigo publicado en portugués] A renovación xeracional é un dos obxectivos estratéxicos da Política Agrícola Común en toda Europa. Os produtores agrícolas portugueses son dos máis envellecidos da UE e dos menos novos (o 54,6% ten 65 anos ou máis; só o 3,7% ten menos de 40 anos). O Plan Estratéxico da PAC en Portugal programou 225 millóns de euros no período 2023-2027 para a renovación xeracional.

Ler mais »

Axudas da PAC: Un exemplo de éxito para garantir o fornecemento de alimentos de calidade á poboación

[Artigo publicado en portugués] Os consumidores están cada vez máis atentos á forma na que se producen os alimentos, valorando cada vez máis a produción ambiental e eticamente sostible. Para valorizar os produtos de calidade, os axentes económicos da cadea agroalimentaria, como os agricultores, deben orientar a súa produción cara ás preferencias dos consumidores. Aínda así, para os consumidores o factor prezo tamén é importante.

Ler mais »

Europa quere que o 25% da agricultura en 2030 estea en ecolóxico: ¿Un obxectivo posible?

A Comisión Europea presentou a comezos deste ano a súa nova estratexia para a agricultura europea durante os próximos anos: o obxectivo de Bruxelas é que para o ano 2030, ao rematar o próximo período de axudas da Política Agraria Común (PAC 2022-2027), cando menos o 25% da superficie agrícola europea estea cultivada en ecolóxico. ¿É demasiado ambicioso este obxectivo da Comisión Europea?

Ler mais »