A PAC polo miúdo

Marca a PAC o compás na formación e as investigación agrícolas?

Analizamos a interacción das Políticas Agrarias Comúns coa investigación agrícola, a docencia e a formación en Portugal. Temáticas como a adaptación ao cambio climático ou a xestión sostible dos recursos son algúns dos eixos prioritarios para os estudos e que chegan desde Europa A achega económica e as esixencias para poder acceder a estas axudas son a cara máis visible nas políticas agrarias europeas, pero as directrices marcadas desde Europa

Ler mais »

Cales son as principais necesidades para o desenvolvemento rural na UE?

A Comisión Europea lanzou a proposta dun Pacto Rural, que terá o seu acto central en xuño do 2022, coa idea de poñer en marcha un plan de acción para responder ás demandas das zonas rurais As zonas rurais representan o 80% da Unión Europea e aglutinan ao redor do 30% da poboación.Son claves na xestión do territorio e na produción de alimentos a prezos asequibles para os consumidores europeos,

Ler mais »

Cambio climático: como traballa o campo para reducir a súa pegada de carbono?

Analizamos as medidas que contempla a nova PAC para reducir as emisións de gases derivadas da actividade agraria e gandeira. O pastoreo en extensivo é un dos aliados nos que as políticas agrarias poñen a vista para reducir o impacto ao medio O cambio climático e os seus efectos é un dos maiores condicionantes da agricultura e gandería actual, por iso a redución da pegada de carbono e as prácticas sostibles ambientalmente

Ler mais »

Cambios nas axudas na nova PAC para os sectores de viña e horta

Os sectores da horta e do viñedo son os que menos axudas recibiron da Política Agraria Común (PAC). Analizamos os cambios que se producirán no novo período a partir de 2023 Os sectores da viña e, sobre todo da horta, en Galicia foron uns dos menos beneficiados polas axudas da Política Agraria Común (PAC), unha situación que podería empezar a corrixirse a partir do próximo ano 2023, cando empeza a

Ler mais »

A función agroambiental das ganderías extensivas na nova PAC

As novas Políticas Agrarias Comúns poden converterse nunha oportunidade para aproveitar as vantaxes que ofrecen as ganderías extensivas en cuestións como a prevención de lumes. A achega que se reciba para fomentar estas prácticas será determinante En rexións coma Galicia, a gandería extensiva, tanto de vacún de carne, como de ovino ou caprino, vincúlase directamente con ganderías de carácter familiar e vencelladas ó territorio. Máis alá da vertebración e as

Ler mais »

Poderá a nova PAC ser un aliado para a conservación da agricultura familiar en Portugal?

Analizamos o impacto que as políticas agrícolas europeas tiveron na agricultura familiar portuguesa e as expectativas que existen en Portugal en relación coa nova PAC 2023-27 para apoiar este modelo agrícola. Portugal é un país de sistemas agrícolas diversificados, que van desde as explotacións agrícolas de gran escala e de gran rotación, ata a agricultura tradicional de base familiar. O profesor Francisco Cordovil, profundo coñecedor da realidade agrícola e rural

Ler mais »